لایو خودشیفتگی

لایو: خودشیفتگی ۱۹ تیر ۱۴۰۱

ویژگی‌های فرد خودشیفته دلایلی که یک جامعه افراد خودشیفته پرورش می‌دهد والدین چگونه باعث ایجاد خودشیفتگی در فرزندان خود می‌شوند؟ مهرطلب‌ها باج می‌دهند و از

لایو من ارزشمند دکتر شیری به همراه خانم داوودی منش

لایو: من ارزشمند

چند درس درباره عزت نفس دادیم از یک طرحواره درمانگر خانم سوال کردم درباره راهزنی عزت نفس یک خانم در ایران (نعیمه داوودی منش) از