لایو من ارزشمند دکتر شیری به همراه خانم داوودی منش

لایو: من ارزشمند

چند درس درباره عزت نفس دادیم از یک طرحواره درمانگر خانم سوال کردم درباره راهزنی عزت نفس یک خانم در ایران (نعیمه داوودی منش) از

لایو پرسش و پاسخ شماره ۲۳۲ تا ۲۴۵

لایو: پرسش و پاسخ شماره ۲۳۲ تا ۲۴۵

علامت‌ها و نشانه‌های خودشیفتگی چه هستند؟ به نظر شما انتخاب فرد خودشیفته به عنوان همسر می‌تواند درست باشد؟ چگونه در رابطه با افراد خودشیفته با

پرسش و پاسخ ۳ اسفند ۱۴۰۰

لایو: پرسش و پاسخ ۳ اسفند ۱۴۰۰

در این لایو دکتر شیری به پرسش‌هایی نظیر مهاجرت، احساس بی‌کفایتی، تغییر شغل و لغزش در رابطه پاسخ دادند. فایل صوتی لایو

لایو شفای زنانگی ۳ بهمن

لایو: شفای زنانگی ۳ بهمن ۱۴۰۰

تقسیم بندی انرژی‌های زنانه از نگاه تونی گرنت خطرات ناشی از افراط و تفریط در استفاده از هر انرژی روانی پاسخ به این سوال که