لایو پرسش و پاسخ شماره ۳۳۳ تا ۳۳۹

لایو: پرسش و پاسخ شماره ۳۳۳ تا ۳۳۹

آیا طلاق شکست است؟ چطور اشتباهات بزرگ خود را ببخشیم وقتی مدام آنها را به یاد می‌آوریم؟ با افرادی که به دلیل نرسیدن به هدفشون

لایو پرسش و پاسخ شماره ۳۲۴ تا ۳۳۲

لایو: پرسش و پاسخ شماره ۳۲۴ تا ۳۳۲

آیا می‌توان درباره شفای مردانگی هم صحبت کرد؟ من سی و دو سالمه و احساس می‌کنم تجربیات زندگیم خیلی کمتر از سنمه، چه کنم؟ من

لایو پرسش و پاسخ شماره ۳۱۸ تا ۳۲۳

لایو: پرسش و پاسخ شماره ۳۱۸ تا ۳۲۳

چرا من با همه بلاهایی که شوهرم سرم آورده، نمی‌توانم از او جدا شوم؟ آقای دکتر چطور می‌توانیم اراده محکم داشته باشیم تا به بهترینها

لایو پرسش و پاسخ شماره ۲۵۷ تا ۲۶۳

پرسش و پاسخ شماره ۲۵۷ تا ۲۶۳

چگونه کمال‌طلبی را در مقابل توان انجام بالا مدیریت کنیم که باعث آسیب به کار نشود؟ از کجا بفهمیم کمالط‌لبی ما از نوع منفی است؟

لایو پرسش و پاسخ شماره ۲۴۶ تا ۲۵۶

لایو: پرسش و پاسخ شماره ۲۴۶ تا ۲۵۶

انرژی‌های استقلال من بالاست و حالم با آن بهتر است. آیا این رفتار عقده‌ای است؟ چطور هم آرکتایپ غالب خود را بپذیریم و هم تغییر

پرسش و پاسخ شماره ۷۹

پرسش و پاسخ شماره ۷۹

برای پاک کردن ضمیر ناخودآگاهمون از برچسب‌هایی در مورد عدم توانایی که خانواده و اجتماع از کودکی بهمون زدند چه کار باید بکنیم؟ پاسخ به