پرسش و پاسخ شماره ۱۵۲ تا ۱۵۴

پرسش و پاسخ شماره ۱۵۲ تا ۱۵۴

بی‌اعتمادی در رابطه‌ی جدید به دلیل خیانت‌دیدگی در رابطه‌ قبلی آیا واقعاً قصد ازدواج دارد؟ ازدواج و مهاجرت پاسخ به سوال

پرسش و پاسخ شماره ۱۵۹

پرسش و پاسخ شماره ۱۵۹

متاسفانه تعهد به رابطه و ازدواج خیلی کم شده، اکثرا متاهلند ولی در کنار آن رابطه هم دارند و این باعث بدبینی است. چطور می‌توان

پرسش و پاسخ شماره ۱۶۰ و ۱۶۱

پرسش و پاسخ شماره ۱۶۰ و ۱۶۱

اگر بخواهید فقط یک ملاک مهم برای انتخاب همسر ذکر کنید، چیست؟ آیا واقعا بعد از دو سال ازدواج، عشق از بین می‌رود و به

پرسش و پاسخ شماره ۱۵۵ تا ۱۵۸

پرسش و پاسخ شماره ۱۵۵ تا ۱۵۸

درباره‌ی ارتباط با خانواده‌ی همسر، چه باید و نبایدهایی را باید مراعات کرد؟ چگونه رابطه را با آن‌ها مدیریت کنیم که همسرمان احساس گیرافتادگی نداشته

پرسش و پاسخ شماره ۱۵۲ تا ۱۵۴

پرسش و پاسخ شماره ۱۵۲ تا ۱۵۴

اگر به دلیل خیانت‌دیدگی در رابطه‌ی قبلی نتوانیم به فرد جدید اعتماد کنیم چه باید کرد؟ واقعاً از روی چه نشانه‌هایی متوجه می‌شویم طرف مقابلمان

پرسش و پاسخ شماره ۱۴۹

با آدم‌های خاکستری چه باید کرد؟

با اینکه بارها درباره‌ آدم‌های خاکستری، توضیح داده‌اید اما هنوز نتوانسته‌ام تکلیفم را با آدم‌های خاکستری مشخص کنم! آدمی که به سمتت می‌آید و اشتیاق

پرسش و پاسخ شماره ۱۵۰ آیا قانون جذب واقعیت دارد؟

پرسش و پاسخ شماره ۱۵۰

به نظر شما قانون جذب واقعا وجود دارد؟ ما چگونه می‌توانیم چیزهایی ر ا که می‌خواهیم، از راه تجسم جذب کنیم؟ من خیلی اعتقاد دارم

پرسش و پاسخ شماره ۱۵۱

پرسش و پاسخ شماره ۱۵۱

آیا بدی انسان‌ها به هم، به خودشان برمی‌گردد؟ چطور می‌شود که یک نفر، زندگی یک نفر دیگر را زیر و رو می‌کند و به زندگی‌اش