لایو پرسش و پاسخ نبوغ عاطفی

لایو: پرسش و پاسخ نبوغ عاطفی

وقتی از کسی خوشم می‌آید چه کنم؟ آیا در رابطه عاطفی باید همه چیز را گفت؟ چقدر خوش افشایی باید داشت؟ از رابطه‌های حل نشده