لایو پرسش و پاسخ شماره ۲۳۲ تا ۲۴۵

لایو: پرسش و پاسخ شماره ۲۳۲ تا ۲۴۵

علامت‌ها و نشانه‌های خودشیفتگی چه هستند؟ به نظر شما انتخاب فرد خودشیفته به عنوان همسر می‌تواند درست باشد؟ چگونه در رابطه با افراد خودشیفته با

پرسش و پاسخ ۳ اسفند ۱۴۰۰

لایو: پرسش و پاسخ ۳ اسفند ۱۴۰۰

در این لایو دکتر شیری به پرسش‌هایی نظیر مهاجرت، احساس بی‌کفایتی، تغییر شغل و لغزش در رابطه پاسخ دادند. فایل صوتی لایو

لایو دکتر شیری و دکتر صاحبی

لایو: چشم انداز زندگی در قرن تازه دکتر شیری و دکتر صاحبی ۱ اسفند ۱۴۰۰

خلاصه لایو بخش اول https://tavangary.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/video_2022-02-22_15-21-11.mp4 خلاصه لایو بخش دوم https://tavangary.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/Live-summary.mp4 فایل صوتی کامل لایو دکتر شیری و دکتر صاحبی نکاتی برای یافتن اندیشه‌های جدید و

لایو شفای زنانگی ۳ بهمن

لایو: شفای زنانگی ۳ بهمن ۱۴۰۰

تقسیم بندی انرژی‌های زنانه از نگاه تونی گرنت خطرات ناشی از افراط و تفریط در استفاده از هر انرژی روانی پاسخ به این سوال که

لایو عزت نفس ۱ بهمن

لایو: عزت نفس ۱ بهمن

تفاوت عزت نفس با اعتماد به نفس تاثیر عزت نفس بر اعتماد به نفس تله بی ارزشی ریشه کدام یک از تله‌های روانی دیگر می‌تواند

لایو آموزش مهرطلبی

لایو: آموزش مهرطلبی ۲۷ دی ۱۴۰۰

تعریف مهرطلبی و رفتارهای مهرطلبانه چه خانه‌هایی باعث می‌شوند که بچه‌ها مهرطلب شوند؟ در پشت مهرطلبی آدم‌ها، چه تله‌های روانی‌ای وجود دارند؟ مهرطلبی ما را