آنیما

آنیما

مردان براى داشتن معنويت، كشف و شهود و رابطه واقعى با يك زن بيرونى، نياز دارند بخش‌هاى نرم و عميق تر خويش را كه جنسى

به پسرم رسا

به پسرم رسا

شمع حياتم ؛جان پدر،براده نور،عصاره روحم،در روزگارى كه سياهى خريدار دارد عجيب؛و تاريكى چنان به سنگ خارا اطمينان داده كه به خاطر گُندگى بی قواره

شفای زنانگی

شفای زنانگی

تمرين كنيم روزى هزار بار كهزن مطلقه يا بيوه ،”ميوه” نيست؛اگر هم باشد، تو دست آدم لايق ميره نه يك نرهوسباز!بيوه، مطلقه … قبل از

به پسرم رسا

به پسرم رسا

 نفسِ پدر؛نه تو و نه من و هيچ بنى بشرى، مصون از مشكل و اشتباه نيست؛مهم اينست كه شهامت ديدن مساله مان را داشته باشيم

شفای زنانگی ۲

شفای زنانگی

نظرات را كه خواندم بعضي‌ها مرقوم كرده بودند كه اين نوشته زن‌ها را زير سوال می‌برد؛ نه بچه ها! درس شفاى زنانگى درباره انرژی‌هاى روانى

به پسرم رسا

به پسرم رسا

نور ديده‌ام،در زندگى چرايىِ همه‌ی اتفاقات را نخواهى فهميد؛آنهايى را هم كه فهميده‌اى، با گذران عمرت متوجه می‌شوى داستانى عميق‌تر داشته‌اند!من شبى در سی و