کرونا ویروس

ویروس کرونا

من چند روزی است که در دوبی هستم و دیروز کاملا ترس از ویروس کرونا را با چشمانم دیدم؛ طوری مردم ماسک زده‌اند و همه