تقدیم به کودکان تک والد

تقدیم به کودکان تک والد

از ورای ۴۰ سال،در این قاب، آقام مدتی بیش نیست از تحصیلاتش در انگلستان برگشته میهن،من شش ساله، با تردید نگاه در دوربین،محل، حیاط خانه

عاشق باید دلیر باشد

عاشق باید دلیر باشد

گاهی اوقات تعجب می‌کنم از بعضی از مردم که وقتشان را پای چه کسانی حرام می‌کنند؛ من شاگرد حرفه‌ای هستم؛ پای درس کسی می‌روم که