پرسش و پاسخ شماره ۱۴

پرسش و پاسخ شماره ۱۴

چجوری میشه از رو رفتار نفر مقابل بفهمیم فردی که میخوایم شریک عاطفی ما بشه، تو رابطه قبلیش گیر کرده یا نه؟ این هم در

پرسش و پاسخ شماره ۱۵

پرسش و پاسخ شماره ۱۵

یک دختر ۳۱ ساله که به شدت دلش یک رابطه بلند مدت و ازدواج می‌خواد ولی دور و ورش پره از آدمایی که فقط دنبال

پرسش و پاسخ شماره ۱۶

پرسش و پاسخ شماره ۱۶

در یکی از کامنت ها خوندم به یه خانمی گفتید شاید رفتار ضد مرد داری، من اینو متوجه نشدم اصلا آقایون از چه رفتارهایی خوششون

پرسش و پاسخ شماره ۱۷

پرسش و پاسخ شماره ۱۷

آقای دکتر من دوره مهرطلبی رو گذروندم و حالا خودم در شرایطی هستم که راهنمایی میخوام در خصوص رابطه با مردی که به شدت اجتنابی