در باب مدل هايی كه آدمها عاشق هم می‌شوند

امتیاز مطلب

مثلث هفت گزینه ای !

اسم عشق و عاشقي كه میآید، همه ياد سند منگوله دار ششدانگ عشق ميافتند كه مجنون زده پشت قباله ليلي. حالا بماند كه آن دو تا بيچاره هيچ وقت كارشان به عقد و عروسي و اینها نرسيد ولي به هر حال خيلي وقت است كه واژه عشق مترادف شده است با داستان عشاق اسطورهای.

قضيه اين است كه عشق و عاشقي هنوز وجود دارد، فقط كمي مدلش تغيير كرده؛ واقعيتي كه باعث شد رابرت استرن برگ در سال ۱۹۸۷ميلادي يك مدل از عشق واقعي و حواشي آن درست كند.

آخر تحقيقات رابرت هم اين شد كه براي رسيدن به يك عشق واقعي بايد سه عنصر صميميت، تعهد و تمايلات جسماني به اندازه كافي وجود داشته باشد اما چون معمولاً اين اندازه كافي يافت مي نشود، بسته به بالا و پايين بودن هر كدام از اين سه عنصر، هفت الگوي عشقي به دست میآید؛ الگوهايي كه فقط بعضیهایشان به عشق واقعي نزديكند.

مثلث اعجاب انگیز تعهد و تمايلات جسماني درنهايت هفت مدل عشق را درست میکند؛ مدلهایی كه دور و اطرافمان پر است از نمونه هایشان؛ مدلهایی كه با پررنگ و كمرنگ شدن هر كدامشان ممكن است يا فاتحه عشق خوانده شود يا به مدل ديگري تغيير شكل پيدا كند.

۱. مهر و دوستي :
مدل مهر و دوستي مدل بیدردسری است. در اين مدل احساس تعلق، نزديكي و صميميت بهوفور يافت میشود ولي چيزي كه هست اينكه از تعهد درازمدت، شوق يا گرایشهای جسماني خبري نيست.

۲. عشق سودايي :
عشق سودايي شايد وحشتناکترین مدل عشق باشد. در اين مدل نه صميميت وجود دارد، نه تعهد و نه نزديكي و هر چه هست مربوط به همان نگاه اول است. اصلاً اين مدل، به عشق در نگاه اول هم معروف است؛ مدلي كه اگر سريع تغيير شكل ندهد، به همان سرعتي كه به وجود آمده محو میشود.

۳. عشق توخالي :
گاهي عشقهای قوي و درست و حسابي به دلايل مختلف به عشقهای بیمحتوایی تبديل میشوند كه اسمشان را گذاشتهاند عشق توخالي. در اين مدل تعهد سر جايش باقي میماند اما مهر و صميميت و تمايلات جسماني وجود ندارد؛ همان سه عاملي كه به وجود آورنده عشق بودند.

۴. عشق رمانتيک :
بالاخره رسيديم به مدل ليلي و مجنون. در عشق رمانتيک ۲ عامل شور و صمیمیت به وفور يافت میشود. تعهد هم كه سر جاي خودش باشد و همه چي آروم میشود.

۵. عشق مشفقانه :
اين هم مدل بدي نيست؛ لااقل آبروريزي نيست. در اين مدل معمولاً شوق و گرايشات جسماني از بين رفته است ولي مهر و محبت شديد بين دو طرف وجود دارد. اين مدل مخصوص كساني است كه میخواهند عمري را با هم بگذرانند ولي گرايش جسماني به هم ندارند. عشق ميان اعضاي يك خانواده هم از همين مدل است.

۶. عشق سطحي و كوركورانه :
اين مدل با تابلوترين اسم ممكن اصلاً مدل خوبي نيست؛ عشقي كه نتيجه گردبادي از گرايشات جسماني و تعهدات درازمدت است. در اين مدل صميميت وجود ندارد و دو نفر دوستان هم نيستند و فقط تعهد و غريزه است كه عاشق و معشوق را به هم نزديك كرده است.

۷. عشق كامل :
اين از آن مدلهایی است كه به محض آمدن اسمش همه اصرار دارند در صورت رؤیت، سلام آنها را هم به اين مدل نازنين برسانيد. نوع كامل عشق كه در آن صميميت، تعهد و تمايلات جسماني در شرايط اكازيون قرار دارند. البته نگهداري اين مدل عشق هم براي خودش مصيبتي است و بايد حسابي حواس دو طرف به تغيير شكل احتمالي مدل رؤیایی جمع باشد.

#دکترشیری

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

در باب مدل هايي كه آدمها عاشق هم میشوند

مطالب مرتبط