استاد جلال ستاری

به یاد استاد جلال ستاری

امروز صبح كتاب تازه‌شان را تهيه كردم: فرهنگ و مردمتقريبا يك قرن زيست،نزديك به نود و پنج كتاب نوشت و ترجمه كرد،از دارالفنون فرستاده شده

لایو پرسش و پاسخ نبوغ عاطفی

لایو: پرسش و پاسخ نبوغ عاطفی

وقتی از کسی خوشم می‌آید چه کنم؟ آیا در رابطه عاطفی باید همه چیز را گفت؟ چقدر خوش افشایی باید داشت؟ از رابطه‌های حل نشده