انار در یک روز سخت پاییزی

هوای انار در یک روز سخت پاییزی

روز سختى داشتم، از اونهايی كه وسط‌هاش درمانده ميشى ولى لازم است ادامه دهى،دو تا ماسك زده بودم تو ميدون ارگ تهرون تو هواى آلوده