برای شوهرت مادری نکن

برای شوهرت مادری نکن!

مدتی است با کسی دوست شدم که از اول نمی‌دانستم سیگاری است ولی بعد از چند ماه معاشرت در جمع دوستانش متوجه شدم خیلی سیگار

همسر خوب کسی است که

همسر خوب کسی هست که…

همسر خوب كسى نيست كه الزاما بشينيم باهاش از كازانتاكيس حرف بزنيم و فيلم‌هاى كريستوفر نولان ببينيمهمسر خوب الزاما اونى نيست كه تمام ريزه كاري‌هاى

مهارت رابطه عاطفی

مهارت رابطه عاطفی

عموم مردم خوش صحبت بودن و یا جلوی جمع صحبت کردن را مهارت ارتباطی می‌دانند. در صورتی که اصل مهارت ارتباطی این نیست. بنابراین شاید

رابطه ما به هم خورد و او با دیگری نامزد کرد

رابطه ما بهم خورد او…

آیا این دختر رودست خورده از این آقا من با یه پسری که خیلی وقت بود میشناختمش و از دوستای فامیلی بود، دوست شدم که

جلسه راهبری با دکتر شیری

سوالات جلسه راهبری با دکتر شیری

سه سوال جلسه راهبرى فردى كه من ازت مي‌پرسيدم اگر ديدار داشتيم: ١. اگر زمان عقب برمی‌گشت، كدام كارها را باز انجام می‌دادى؟٢. كدام كارها

به پسرم رسا

به پسرم رسا

به پسرم رسانور ديدگانمان!روزهايى در زندگى يك مرد می‌رسد كه دل به يك زن می‌دهد؛اميدوارم آن قدر خوش شانس باشى كه آن زن چون مادرت،

زنانگی چیزی بیشتر از مونث بودن است

زنانگى چيزى بيشتر از مونث بودن است

وقتى بنا باشه زنى را زود پير كنى، مسووليت‌هاى زندگى را به دوشش بينداز،به ورطه تصميمات سخت بكشانش،نگذار از زره بزن بزن‌هاى كار و شغل