معرفی فیلم platform

معرفی فیلم: Platform

كارگردان: Galder Gaztelu-Urrutiaداستان را دارم لو‌ می‌دهم؛ اگه ندیدید تا الان و بعدا حس دیدنش را دارید، بعدا بیایید سراغ این پستوقتي اولين فيلم يك