مردی با موهای جو گندمی

مردان مو جوگندمی

https://tavangary.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/alirezashiri_83487254_613361129495373_8379212971998275474_n.mp4https://tavangary.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/alirezashiri_84489518_1060428497625740_908622610098067133_n.mp4 این مردان “موجوگندمی” نازنین ۱. خانمی آواز می‌خواند و دف می‌زند، آقایی کمکی پولی می‌کند و برمی‌گردد به تماشا (یعنی فقط دلسوز نیستم و

مصائب خودشیفتگی

مصائب آدم‌های خاکستری

دکتر آرش نراقی سال‌ها پیش نوشت: از آدم‌هاى خاكسترى مي‌ترسم. یکی از تجربه‌های دردناک زندگی این است که فرد دلبسته آدم‌های خاکستری شود. آدم‌های خاکستری