انتخاب برای جلسه انتخاب

انتخاب برای جلسه انتخاب

یکی از مهم­ترین چالش­های همسریابی امروز ما، این است که شریک زندگیمان را در چه محیطی پیدا کنیم و با چه شرایطی برای خواستگاری برنامه‌ریزی