با یک مرد متاهل رابطه دارم

با یک مرد زن دار رابطه دارم!

هزار بار گفتم نمی خوام من باعث خیانت تو به خانومت بشم (بالاخره همین رابطه ی پنهانی یه جور خیانته). ولی بهش وابسته شدم! پانزده