juliet naked movie

درباره فیلم: Juliet,Naked

داستان فيلم درباره يك رابطه طول كشيده است كه يك مرد نسبتا وسواسى با يك زن معمولى دارد و انگار می‌فهميم يك نارضايتى اون زيرزيرا

زاییدن در ایران سخت است

زاییدن در ایران سخت است

بارها دیده ام که احترام به زن زائو به بهانه فوری و فوتی بودن شرایط او ، فراموش میشود و بعضا تحقیر زن و حتی