نحس بازی

نحس بازی

📝 سلام دکتر، کمکم کنید! نامزدم پسر خیلی خوبیه. خیلی در برابر اخلاق من صبر میکنه اما من سر دو سه روز اگه جواب تلفنمو