خواستگار نداشتن

با وجود شایستگی کسی سراغم نمیاید

خيلي از دختر خانم­ها با وجود شايستگي، شرايط ازدواج­شان مهيا نمي­شود، فكر مي­كنيد چرا؟ طرح موضوع: نکته مهمی که ذهن خیلی از خانم­ها را درگیر