ازدواج با دختر سن بالاتر

ازدواج با دختران بزرگتر، درست يا غلط؟

جنبه مادری همسر اغلب مردهای قدیمی دنبال دختری بودند كه یك جورهایی خودشان بتوانند بزرگش كنند و طوری شخصیتش را شكلبدهند كه خودشان دوست داشتند. ایده ای كه البته هنوز هم خیلی ها طرفدار پروپا قرصش هستند. این خواسته دركنار هزار تا دلیل دیگر باعث می شد كه گاهی دختر با كسی ازدواج كند كه جای پدرش باشد یا پسر ده سالی بزرگ تر ازخانمش باشد. رویه ای كه در سال های اخیر وارونه شده! حالا، آمارهای سازمان ثبت احوال ما ایرانی ها چیز دیگری رامی گوید. اینكه الگوی همسریابی لااقل از نظر سن وسال پسرها و دخترها دارد عوض می شود. چند دلیل ساده یك نوع سلیقه زناشویی است. بعضی پسرها یك مقدار نیاز روانی به این دارند كه با كسی باشند