بیماری راضی کردن دیگران

امتیاز مطلب

چند پيشنهاد برای رها شدن از عادتی كه همه روابط عاطفی و حتی كاریتان را به هم زده!

✔️نقابِ خوب بودن نزن

نمی شود هميشه همه از شما راضی باشند. بالاخره يك روزی، يك جايی، يك نفری پيدا می شود كه همين طور بی دليل، عشقش می كشد كه حتی نوع حرف زدن شما هم روی مخش باشد و راهی ندارد كه بتوانيد راضی اش كنيد. نوع نارضايتی اش منطقی نيست كه شما بخواهيد منطقی حلش كنيد. پس همان بهتر كه برخلاف هميشه بنشينيد و صورت مساله را پاك كنيد و دائم به دنبال تاييد اين و آن نباشيد. اين يك بار را به جای اينكه طرفين ماجرا» شما «و »نظر ديگران « باشيد،» خودتان «باشيد و »نظر خودتان «. آن وقت وجدانتان را قاضی كنيد و پيش برويد. شايد وسواس» مهم بودن نظر ديگران «از سرتان افتاد. فكر هم نكنيد اين حرف ها برای ارتباط با آدم های غريبه يا آنهايی است كه فقط در محيط های كاری و … باهاشان سر و كار داريد، در قسمت های قبل گفتيم كه اين عادت اشتباه حتی در ارتباط با نزديك ترين آدم ها از مادر گرفته تا همسر، دردسر درست می كند. تعجب نكنيد اگر شنيديد دليل يك طلاق، نه خشونت و خيانت، كه زيادی مهربان بودن و انتظار محبت ديدن زيادی بوده! مراقب باشيد و اگر موضوع بحث هستيد، درمان را شروع كنيد.

✔️برای جواب دادن وقت بخريد

عادت بله گفتن ناخواسته را متوقف كنيد. هر وقت با درخواست ديگران روبه رو شديد، به جای اينكه فورا به آنها جواب بله بدهيد، اول سعی كنيد جواب دادنتان را به تاخير بيندازيد و فرصت فكر كردن به خودتان بدهيد تا بتوانيد انتخاب هايتان را بشناسيد و حتی به نتايج هر كدام هم بينديشيد. حالا می توانيد خيلی قاطع «بله» بگوييد يا در كمال خونسردی چون برنامه تان با درخواستش هماهنگ نمی-شود،» نه «بگوييد. حتی می توانيد به جای بله يا نه گفتن، يك پيشنهاد ديگر مطرح كنيد. مهم ترين مساله اين است كه برای جواب دادن فرصت فكر كردن داشته باشيد. اگر درخواست تلفنی باشد، با اين جمله كه «ممكن است چند لحظه گوشی را نگه داريد» اين حركت به ظاهر ساده، «چرخه آری و نه گويی» خود به خود را به وقفه می اندازد. اين حق مسلم شماست كه قبل از جواب دادن، درباره جوابتان فكر كنيد. ضمن اينكه هنگام بيان حرف هايتان، قاطعيت داشته باشيد. نبايد لحنتان حالت ناچارى داشته باشد.

✔️فقط شنونده نباشيد، چيزى بخواهيد

دوستتان از شما می خواهد كه براى يك مهمانى، از روز قبل به كمكش برويد. شما هم دوست داريد كه به او كمك كنيد ولى نمی-توانيد تمام روز از كارتان بزنيد و به كمك او برويد. جواب نه و آرى به دردتان نمی خورد. در جواب می توانيد پيشنهاد خودتان را مطرح كنيد. خيلى روراست به دوستتان می گوييد كه من خيلى دوست دارم به تو كمك كنم، اما واقعا گرفتار هستم. ولى می توانم يكى دو ساعتى را پيش تو بيايم. اگر اين دو ساعت شما به دردش نمی خورد، می تواند از يك نفر ديگر كمك بخواهد. چون شما با توجه به گرفتاری هايتان دو ساعت را براى رفتن به پيش او خالى كرده ايد. پس ديگر وظيفه اى نداريد. ضمن اينكه روش پيشنهاد متقابل صرفا نوعى اطلاع دادن است كه می گوييد اين كارى است كه می توانيد براى دوستتان بكنيد و اگر اين برايش مفيد نيست، خودش جواب »نه «را می گيرد.

✔️خودتان را دائم چك كنيد

مهرطلب ها خصوصيات ويژه اى دارند كه به آنها اشاره كرديم. بايد اين خصوصيات را بشناسند و بازنويسی شان كنند. آنها فكر می كنند هميشه بايد انتظارات و خواسته هاى ديگران را برآورده كنند. ويرايش اين تفكر می شود اينكه شما به خودتان بقبولانيد كه: » هميشه مجبور نيستيد به خواسته ها و انتظارات ديگران جواب مثبت بدهيد» می توانيد به انتخاب خودتان به هركسى كه مايليد كمك كنيد. يعنى انديشه هاى نادرست يك مهرطلب را با انديشه هاى درست جايگزين كنيد و پيش خودتان قضاوت كنيد كه در كدام حالت آرامش بيشترى خواهيد داشت.

✔️حكم نكنيد، اميدوار باشيد

هيچ چيز به طور مطلق وجود ندارد. براى خودتان بايد و نبايد پشت سر هم رديف نكنيد. هيچ بايدى وجود ندارد كه ديگران شما را به خاطر اين همه كارى كه برايشان انجام می دهيد دوست داشته باشند. ضمن اينكه گاهى ظاهرا كارتان خوب است ولى در اصل ممکن است به ضرر فرد مقابلتان باشد. پس چه بايدى وجود دارد كه او شما را دوست داشته باشد؟ بدانيد كه هميشه اين اتفاق نخواهد افتاد كه چون شما براى راضى كردن اطرافيانتان تلاش می كنيد، آنها هم هميشه بايد شما را تاييد و تصديق كنند. وجدانتان را قاضى كنيد و سعى كنيد به جاى اين تفكر كه «ديگران بايد قدر مرا بدانند و از من به خاطر كارى كه برايشان انجام می دهم تشكر كنند» به خودتان ثابت كنيد كه طرز فكر درست اين است كه »اميدوارم ديگران مرا به خاطر كارهايى كه برايشان می كنم دوست بدارند». در واقع شما يك كارى را به ميل خودتان انجام می دهيد و فقط اميدواريد بقيه قدر كارتان را بدانند، نه اينكه صرفا يك عملى را براى قدردانى شدن انجام بدهيد.

✔️برون سپارى را ياد بگيريد

حالا تقريبا به جايى رسيده ايد كه بدانيد عزت نفس و ارزش شما به كارى كه براى ديگران می كنيد بستگی ندارد. می توانيد از استرس خودتان كم كنيد و با واگذارى انجام كارها به سايرين فرصت بيشترى به خودتان بدهيد. در واقع هدف اين است كه ميان كارهايى كه براى ديگران می كنيد و كارهايى كه ديگران براى شما می كنند، تعادل ايجاد كنيد. تا امروز نبودن اين تعادل باعث شده كه مسووليت زيادى بر دوش شما باشد و استرس ناشى از اين مسووليت سلامتى جسمانى و روانى شما را به خطر انداخته است. شما بايد بتوانيد بپذيريد حداقل ده درصد از كارهايى كه ديگران می توانند براى شما انجام دهند را به آنها بسپاريد. به اين شكل ديگر نه به شما فشارى خواهد آمد، نه به طرف مقابلتان.

✔️از خودتان مراقبت كنيد

مهرطلب ها بيشتر از اينكه به خواسته ها و نيازهاى خودشان توجه كنند، خواسته ها و نيازهاى ديگران برايشان در اولويت است. حتى گاهى اوقات يادشان نمى آيد آخرين بار، براى خوشحالى خودشان چه كار كرده اند. حتى اگر باز هم قرار باشد در زمره مهرطلب ها قرار بگيرند، لازم است اول به نيازهاى جسمانى و روانى خودشان برسند تا اين طورى به شادى و خوشحالى دست پيدا كنند تا بتوانند به اشخاصى كه در زندگي شان مطرحند رسيدگى كنند. خودتان را مجبور كنيد همان قدر كه شادى ديگران برايتان اهميت دارد، حداقل هم عرض آن، شادى خودتان هم برايتان پراهميت باشد. گاهى در تنهايى مطلق!

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

بیماری راضی کردن دیگران

مطالب مرتبط