واکس گوش

۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)

تا نشستم رو‌صندلی آرایشگاه، عباس آقا بهم گفت گوشهات خیلی پر مو شده، یه فکری بکن!
کار اصلاح سر کچلمون سه دقیقه و ریشمون بیست دقیقه وقت برد و شاگرد مغازه بردمون کله شوری! اون هم بهویی گفت گوشهاتون خیلی مو داره، واکس بگذارم؟
من هم خواستم کم نیارم که خیلی حالیم نیست واکس گوش چیه، بهش گفتم امتحان کنیم!( کاشک مار میزد زبونمو)
الغرض یک مایع سبز رنگ داغ را مثل موم شمع با گوش پاک کن به گوش ما مالید و‌دست آخر گوش پاک کنه را فرو کرد در سوراخ گوش ما که همونجا خشک بشه؛ همین کار را واسه گوش چپ، به عدالت، جاری کرد و یک دقیقه منتظر نشست، من از نگاه ابلیس وارش به خودم با دو تا سیخ از گوش بیرون زده، کم کم دچار تشویش شدم که شروع کرد به برداشتن موم خشک شده! نه که فکر کنی یهویی چون قطعا گوشم کنده میشد😰 بلکه میلی متر به میلی متر اون بی صاحاب را میکند!
دردی میکشیدم که اشک تو چشمام جمع شده بود؛ اجداد پدری ام را بارها دیدم و از همه بدتر، صدای کنده شدن تک تک موهای گوشم را هم میشنیدم😂
بگم برات که وفتی به کشیدن اون سیخ از سوراخ گوشم رسید، چه ها کشیدم یا خودتان تا اینجا کار دستتون اومده؟
وقتی به گوش چپم رسید احساس میکردم سمت راستم ورم کرده😁 به خودم گفتم مرد! تمرکزت را از روی درد بردار ( تریپ فیلم باشگاه مشت زنی برداشتم که براد پیت به طرف میگفت ببین در ماورای درد چه پیامی نهفته است) که اولین بخش موم را شروع به برداشتن کرد که از درد زوزه میکشیدم و به اجداد دیوید فینچر فحش خوار وبار میدادم.
میدونید قشنگی ماجرا کجا بود؟ من با گوشهای سرخ شده رفتم جلوتر تو آینه که ببینم نتیجه اینهمه درد چی شده؟
حداقل یک‌سوم موهای گوشهام اصلا تکان نخورده بودند و سرومروگنده و راست قامت ایستاده بودند! انگار نه انگار که من اجدادم را ملاقات کرده بودم!
شاگرد مغازه افاضات فرمودند که یکبار دیگه باید موم بگذاریم اینها هم کنده بشوند که سراسیمه از جام پریدم و با گوشهای سرخ شده و گریبان چاک محل خطر را ترک کردم
پ ن : میگن تحریمها باعث نامرغوبی مومها شده، مسوولین نمیخواهند رسیدگی کنند؟؟؟
پ ن ۲
میگویند مافیای لیزر مو، موم نامرغوب توزیع کرده که ملت چاره کار را در لیزر گوش بدانند؛ الله اعلم!😉
پ ن ۳
کچل ریشو با گوش مودار، ترند شده تو مردهای خوش تیپ… بعله
پ ن ۴
از ابروهای تو عکس فهمیدید که عکس من نیست دیگه😁

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

واکس گوش

مطالب مرتبط