سالگرد ازدواج

سالگرد ازدواج

سر وسواسهای عکاس خانم محترم ، یکساعت به عقد خودمون دیر رسیدیم😂 از نظر سر وقت بودن!✔️فکر کنم تاحالا فیلم عروسیمون، با اونهمه دنگ و