قبل از اینکه دیر بشود

قبل از دیر شدن اقدام کنیم

آشنایی دارم محترم که با برادر بزرگترشان، چند سالیه سر اختلاف بچه‌هاشون، قهر‌اندشب عیدی پیشنهاد کردم که حیفه این رابطه زیبا اینجور شده؛ اتفاقی نیفتاد؛ماه

معرفی فیلم و سریال دکتر شیری

معرفی فیلم: Uncorked 2020

يكى از بهترين فيلم‌ها درباره رابطه پيچيده پسران با پدرانجوانى محجوب و محبوب خانواده، قصد دارد دنبال روياى خود برود،پدرش در چنين شرايطى كه در

از مجارستان تا المپیک ۲۰۲۱

از مجارستان تا المپیک ۲۰۲۱ ایران

مجارستان از بعد از جنگ جهانى دوم جزو اقمار شوروى كمونيستى قرار گرفت ١٩٤٥ به خاطر سياست‌هاى سركوب شوروى، در پاييز ١٩٥٦ دانشجويان و كارگران