لایو من ارزشمند دکتر شیری به همراه خانم داوودی منش

لایو: من ارزشمند

چند درس درباره عزت نفس دادیم از یک طرحواره درمانگر خانم سوال کردم درباره راهزنی عزت نفس یک خانم در ایران (نعیمه داوودی منش) از

معرفی سریال Scenes From a Marriage

معرفی فیلم: Scenes From a Marriage

برش‌هایی از یک ازدواج مینی سریال Scenes From a Marriage -2021 کارگردان : Hagai Levi اقتباس از سریالی با همین نام از اینگمار برگمن در

نوشته های دکتر شیری خاطره ای از ۱۴ سال قبل

یک خاطره از ۱۴ سال قبل

یک خاطره از چهارده سال قبل: این ماجرا که می‌خواهم برایتان تعریف کنم مربوط به چهارده سال قبل است؛ در افسردگی شدید در مملکت انگلیس