مراسم احیای شب ۲۱ ماه رمضان ۱۴۰۱

سخنرانان استاد حمید عجمی دکتر علیرضا شیری با حضور افتخاری و اجرای هنرمندانه روزبه استغفاری تیم طراحی طراحی کاور و تدوین صوت: حسن زرنگیان تدوین