تشکر از استاد حورایی

تشکر از یک استاد

بيست و دو سالم بود، مستاجر بودم دانشكده طب و شنيده بودم كلاسهايى هست موسوم به NLPدر ميدان وليعصر تهران تشكيل ميشه؛ نه زمان داشتم