سر رسید هدف ها

چک کردن سررسید سال بعد از ۳ ماه

سررسید امسالمه،سه ماه از سال گذشته،بالاخره جرات می‌کنم ببینم چقدر از کارهایی که بنا بوده تو سال جدید انجام بدهم، پیش برده‌ام؛ نمره‌ای که به