خاطره بازی

خاطره بازی چیست؟

خاطره‌بازی چیست؟عملی مفید برای جلوگیری از افسردگی دل در هجمه اخبار منفی و شنیدن سخنرانی‌های سیاسی روز،نوعی اجتناب خودخواسته از زبان سرخ و سر سبز

شما مسئول زندگی خودتان هستید

از خدا جوييم توفيق ادب

در اين سال‌ها شاگردانى داشته‌ام كه صعود كرده‌اند، زلال‌تر شده‌اند و مسوولانه زندگى قشنگ‌ترى براى خودشان و عزيزانشان ساخته‌اند و البته شاگرانى ديگر هم تجربه