زیارت چیست

زیارت چیست؟

سياه مشق بعد نوشت:زيارت چيست؟ حضور درونى در محضر انسان “كامل”تا بفهميم براى” كمال” آفريده شده‌ايم،و فرصت اندك است،و توشه ناچيزو راهزن بسياررسيدن به زمين