کنیا در یک نگاه

کنیا در یک نگاه

كنيا در شرق آفريقا با آب‌وهواى استوايي محل زيبايي است براى مطالعه اقوام و سنت‌هايشان و انس با حيات‌وحشخود كشور علیرغم رشد اقتصادی خوبش در

تجربه سفر با بچه

تجربه سفر با بچه

با بچه سفر كردن آسان نيست، ولى اتفاق بزرگى می‌تواند باشد تا زندگى را بياموزد؛ بفهمد تهيه آب شيرين چقدر اتفاق بزرگی است كه در