به مناسبت روز پزشک

به مناسبت روز پزشک

درسته شما بیشتر مرا معلم دیده‌اید ولی من در ٢۵ سالگيم طب را تمام كردم،اگر در کارم توفيق دارم به خاطر طرز فكريست كه طبابت

سریال leftovers

معرفی سریال: The Leftovers

سريال جالبيه (فعلا فصل يك را ديده‌ام)ميليون‌ها نفر در يك ثانيه از جمعيت كره زمين غيب مي‌شوند و مردم بعد از اين واقعه به دستجات