لایو پرسش و پاسخ شماره ۳۳۳ تا ۳۳۹

لایو: پرسش و پاسخ شماره ۳۳۳ تا ۳۳۹

آیا طلاق شکست است؟ چطور اشتباهات بزرگ خود را ببخشیم وقتی مدام آنها را به یاد می‌آوریم؟ با افرادی که به دلیل نرسیدن به هدفشون