لایو پرسش و پاسخ شماره ۳۱۸ تا ۳۲۳

لایو: پرسش و پاسخ شماره ۳۱۸ تا ۳۲۳

چرا من با همه بلاهایی که شوهرم سرم آورده، نمی‌توانم از او جدا شوم؟ آقای دکتر چطور می‌توانیم اراده محکم داشته باشیم تا به بهترینها