لایو پرسش و پاسخ شماره ۲۴۶ تا ۲۵۶

لایو: پرسش و پاسخ شماره ۲۴۶ تا ۲۵۶

انرژی‌های استقلال من بالاست و حالم با آن بهتر است. آیا این رفتار عقده‌ای است؟ چطور هم آرکتایپ غالب خود را بپذیریم و هم تغییر