عکس ها و خاطرات

خاطرات و عکس‌ها

پسرکم عشق می‌کند کمدها و‌فایل‌های مرا بگردد؛ امروز با کلی کشفیات تازه و عکس‌های زیرخاکی اومد سراغم؛-بابا این شمایی؟ چقدر لاغر بودی؟سال ۸۱ بود احتمالا