آیا باید از غم ها رها شویم؟

آیا باید از غم‌هایمان رها شویم؟

👈آیا باید از غم‌هایمان رها شویم؟ ✔️ با غم‌های خود و دیگران چه کنیم؟✔️التیام زخم‌ها در چه صورتی به سمت ما خواهد آمد؟✔️ماهیت احساسات ما

عذرخواهی در سن ۱۱ سالگی

عذرخواهی به سبک یازده سالگی

نامه‌ای مال ۳۴ سال قبلیازده ساله‌ام در این نامه؛یادم نمی‌آید چه اتفاقی افتاده که این عذرخواهی را نوشته‌ام اما یادمه موقع جنگ چند ماهی عمو