پرسش و پاسخ شماره ۱۷۰

پرسش و پاسخ شماره ۱۷۰

من از بچگی با ریسک بزرگ شده‌ام و شغلم هم در بورس است. این مساله، شریک عاطفی من را دچار عدم امنیت می‌کند. چه راهکاری

آلو دوپیازه

خاطره دوپيازه آلو بوشهر

تو منوى غذا، خير سرمون مي‌خواستيم غذايى انتخاب كنيم كه محلى باشه و جاى ديگه گيرمون نياد: -لطفا دوپيازه آلو!چند دقيقه بعد كه آوردنش، مكثى