پرسش و پاسخ شماره ۱۵۲ تا ۱۵۴

پرسش و پاسخ شماره ۱۵۲ تا ۱۵۴

بی‌اعتمادی در رابطه‌ی جدید به دلیل خیانت‌دیدگی در رابطه‌ قبلی آیا واقعاً قصد ازدواج دارد؟ ازدواج و مهاجرت پاسخ به سوال

پرسش و پاسخ شماره ۱۵۹

پرسش و پاسخ شماره ۱۵۹

متاسفانه تعهد به رابطه و ازدواج خیلی کم شده، اکثرا متاهلند ولی در کنار آن رابطه هم دارند و این باعث بدبینی است. چطور می‌توان

پرسش و پاسخ شماره ۱۶۰ و ۱۶۱

پرسش و پاسخ شماره ۱۶۰ و ۱۶۱

اگر بخواهید فقط یک ملاک مهم برای انتخاب همسر ذکر کنید، چیست؟ آیا واقعا بعد از دو سال ازدواج، عشق از بین می‌رود و به