معرفی فیلم winter sleep

معرفی فیلم: Winter sleep

سازنده ترك : Nuri Bilge Ceylan برنده نخل طلايى كنفيلمى تئاترگونه كه ٣:١٥ ساعت طول می‌كشد. از سال ٢٠١٤ سه بار تا وسط‌هاش ديدم و