پرسش و پاسخ شماره ۱۴۹

با آدم‌های خاکستری چه باید کرد؟

با اینکه بارها درباره‌ آدم‌های خاکستری، توضیح داده‌اید اما هنوز نتوانسته‌ام تکلیفم را با آدم‌های خاکستری مشخص کنم! آدمی که به سمتت می‌آید و اشتیاق

پرسش و پاسخ شماره ۱۵۰ آیا قانون جذب واقعیت دارد؟

پرسش و پاسخ شماره ۱۵۰

به نظر شما قانون جذب واقعا وجود دارد؟ ما چگونه می‌توانیم چیزهایی ر ا که می‌خواهیم، از راه تجسم جذب کنیم؟ من خیلی اعتقاد دارم

پرسش و پاسخ شماره ۱۵۱

پرسش و پاسخ شماره ۱۵۱

آیا بدی انسان‌ها به هم، به خودشان برمی‌گردد؟ چطور می‌شود که یک نفر، زندگی یک نفر دیگر را زیر و رو می‌کند و به زندگی‌اش