پرسش و پاسخ شماره ۸۰

پرسش و پاسخ شماره ۸۰

در شرايط فعلی بهتر نيست آدم ازدواج نكنه؟ نه اوضاع اقتصادى قابل پيش بينيه نه اميدى دارم كه مثلا ۹۸ بهتر از ۹۷ باشه… لطفا

پرسش و پاسخ شماره ۸۱

پرسش و پاسخ شماره ۸۱

ازدواج دو فرد که تله‌های مشترک دارند به کجا ختم میشه؟ فرض کنید هر دو فرد تله‌بی‌ارزشی، مهرطلبی و رهاشدگی داشته باشند؛ مشکلات احتمالی که