روابط ارزشمند می خواهی

روابط ارزشمند می‌خواهی؟

بعضيها عمده افكارشان، روابطشان، صفحاتى كه دنبال ميكنند و … سطحى و وقت كشى است ؛ تقريبا تفريح واقعى هم ندارند بيشتر احساس ميكنند تفريح

پرسش و پاسخ شماره ۵۰

پرسش و پاسخ شماره ۵۰

خیلی این سؤال رو در اطرافمون می‌شنویم که ببخشم یا نه؟!در مورد بخشش در برابر خیانت، نظرهای متفاوت وجود داره، نظر شما در این‌باره چیه؟