شروع عزت نفس

به محض شروع عزت نفس

امكان نداره شروع به تغيير كنى و متلك هاى اساسى نخورى،درشت گويى و ياوه گويى هنر همه كسانی است كه عُرضه خودسازى ندارند.حتى ممكنه افراد

دشمنان رابطه عاطفی

دشمنان رابطه عاطفی

تماشای تلویزیونتلویزیون قاتل عشق است. در این مورد هیچ شکی نداشته باشید! حتی کاملا توصیه می شود که شام خوردن جلوی تلویزیون را ممنوع کنید.