پرسش و پاسخ شماره ۱۸

پرسش و پاسخ شماره ۱۸

با مردی آشنا شده‌ام که می‌گوید ممکن است دست‌به‌زن داشته باشد! پاسخ به سوال

خودت هستی؟

خودت هستی؟

نميشه كه عمده حرفهات كم ارزش باشه و بخواهى روابط ارزشمند داشته باشى،يك رفيق داشتم تا منو ميديد شروع ميكرد به صحبت درباره بيزينس و