آیا خیری هست در این رابطه؟

آیا خیری هست در این رابطه؟

✍️دختری هستم ۳۳ ساله که موقعیت علمی و شغلی خوبی دارم. یکی از همکارانم که ساکت و تو دار بود بهم توجهاتی نشون میداد و