پرسش و پاسخ شماره ۳۱

پرسش و پاسخ شماره ۳۱

پسری هست که خیلی دوستش دارم و اونم میگه دوستم داره ولی از رابطه نامتعارف حرف میزنه و انتظار داره پی‌ام یا تلفنی و …

اصول گفتگو

اصول گفتگو

بخشی از کتاب مهارت گفتگو براي همسرانکه در مجموعه آموزش غیرحضوری #نبوغ_عاطفیبرای دانشجویان درج شده است اصول گفتگو : ۱ هيچكس نميتواند گفتگو نكند، گفتگو