پرسش و پاسخ شماره ۵

شریک عاطفی ام بد قهر می‌کند

من شریک عاطفی دارم که به محض اینکه من باب میلش نباشم با من قهر می‌کنه‌، رابطه دو نفری ما عالیه، ولی زمانی که داخل

بعد از جدایی به خانواده ات بگو

به خانوادت بگو | پس از جدایی

✍یکی دو سالی دوست بودیم. هر دو ارشد میخوندیم! همکلاسی بودیم! قرار بود بعد اتمام درسمون نامزد شیم و ….به خانوادم گفتم داره خواستگار میاد!